Så ska brotten och otryggheten minska

Sala kommun ska ingå i en satsning för att öka tryggheten i kommunen och minska antalet brott. Kommunen är en av fyra som ingår i…