Färre våldsutsatta kvinnor kan slå larma om misshandel i pandemitider

Risken finns för att alltfler kvinnor utsätts för våld i hemmen i samband med corona­pandemin. Kvinnojouren & Tjejjouren i Ludvika-Smedjebacken vittnar om en oroande trend.…