Dalarnas kommuner måste växla upp sina inköp från lokala företag

Det finns en bild att de flesta kommuner är väldigt små. Det är inte sant. Som arbetsgivare är de jättar, särskilt om man jämför med storleken på andra aktörer. Här i Dalarna är till exempel kommunen den största arbetsgivaren i alla länets kommuner förutom Ludvika. och så ser det ut i nästan hela Sverige.

Därför är det viktigt hur kommunen agerar på marknaden. Den som är mycket stor måste också vara mycket snäll. Företag runt om i landet är beroende av kommunens inköp.  Under pandemin har också fler företag blivit intresserade av offentliga kontrakt, eftersom det offentligas behov är inte lika utsatt för marknadens nycker.

För kommunen kan det finnas många fördelar med att upphandla allt från konsulttjänster till sophämtning. Det kan ge innevånarna fler alternativ att välja mellan samt öka kvaliteten och effektiviteten i tjänsterna. Inte minst bidrar det till ett bättre lokalt företagsklimat.

Företagarna har granskat utvecklingen av kommunernas inköp från privata företag sedan 2015. Vår granskning visar att de köper i snitt 13 procent som andel av verksamhetens totala kostnader från privata företag, enligt Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Det har inte heller skett någon ökning under de senaste åren, snarare tvärtom. Siffrorna varierar dock stort från mindre än två procent hos dem som köper minst till 40 procent hos dem som köper mest.

Det finns så väl goda som sämre exempel. I Dalarna är ökningarna generellt sett blygsamma. I topp ligger Leksands Kommun som har ökat sin andel från 2015 till 2019 med 3,4 procent och Falu Kommun med 2,9 procent. Malung-Sälens kommun ligger i botten med -3,4 procent och Gagnefs Kommun med -2,2 procent. Politiska beslut ligger oftast bakom i hur hög utsträckning kommuner konkurrensutsätter sina inköp eller istället väljer att utföra dessa i egen regi.

I dessa corona-tider får kommunerna inte tappa takten i sina inköp. De inköpsplaner som finns måste genomföras och upphandlingar och andra investeringar växlas upp. Lokala företag som är beroende av kommunen som kund behöver stimulans, de behöver kommunen som kund. Att köpa något av en lokal leverantör istället för att göra det själv kan vara just det som gör att lokala företag slipper gå omkull. Därför är det också klok kommunalpolitik.

/Eva Cooper, regionchef. Företagarna Dalarna

Pontus Lindström, expert lokalt företagsklimat, Företagarna

Magnus Johansson, expert offentlig upphandling och konkurrens, Företagarna