Så mycket mer i lön får personal som vårdar patienter med covid-19

Region Dalarna beslutar om tillfälligt lönetillägg Anställda inom Region Dalarna som vårdar patienter som insjuknat i covid-19 får ett lönetillägg