Gungande bron över Vanån­ ännu en gåta – ska utredas vidare

Gång- och cykelbron över Vanån har besiktats efter att den gungat i samband med en folksamling på bron. Besiktningen visade inga brister men Trafikverket fortsätter…