Norbergskyrkor endast öppna för enskild bön och ljuständning

Gränsen på åtta personer för offentliga sammankomster, gör det omöjligt att anordna någon form av gudstjänster inom kyrkan. Tommy von Knorring som är präst inom…