Föreningslivet lyfter hela Vika

På några år har Vika blivit mer och mer attraktiv som bostadsort. I dag bor det 1 800 personer i Vikabygden och medelåldern är så låg…