Åtta smittade av covid-19 på Folktandvården i Mora

Folktandvården i Mora har tvingats minska stora delar av sin verksamhet, sedan åtta medarbetare testats positivt med covid-19.

– Smittspridningen finns nu i hela samhället och det går därför inte att säga hur medarbetarna har smittats, säger Karin Gunnars Hellgren, tandvårdschef på Folktandvården Dalarna, i ett pressmeddelande från Region Dalarna.

Konsekvenserna av hur smittspridningen har slagit mot Folktandvården i Mora, är att verksamheten där nu måste begränsas med tanke på att så många ur personalen är sjuka och att kapaciteten därmed minskar. Frågan är dock om överhuvudtaget man vågar besöka Folktandvårdens klinik i Mora med tanke på omständigheterna?

– Vi har vidtagit åtgärder för att de som besöker kliniken ska känna sig trygga. Alla medarbetare på kliniken har provtagits och smittspårning sker enligt Smittskydd Dalarnas rutiner, säger Karin Gunnars Hellgren.