Från tv-shower i Italien till körsång i Sverige

Anna-Karin Klockar som är bördig från Orsa har en fantastisk karriär som tonsättare för bland annat amerikansk film och italienska tv-shower. Nu är hon hemma…