Folkhälsomyndigheten fattade beslut om restriktioner även i Dalarna, under torsdagen. Foto: Mostphotos

Restriktioner även i Dalarna – beskedet från Folkhälsomyndigheten

Under torsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten att beslut fattats om att även Dalarna ska omfattas av restriktioner med anledning av kraftigt ökad smittspridning av Covid-19. På senare tid har smittan ökat mycket snabbt i Dalarna, i synnerhet i Falun.

Så sent som under onsdagen kritiserade Region Dalarnas politiska ledning, regionråden Ulf Berg (M) och Sofia Jarl (C), Folkhälsomyndigheten för att något beslut då inte hade fattats om restriktioner för Dalarna. Regionråden förklarade då att om inget beslut skulle komma på torsdagen, så skulle regionen fatta ett eget beslut om restriktioner för länet, på samma sätt som Region Blekinge gjort tidigare. Men nu står det klart att något sådant beslut inte behöver fattas.

– Vi har haft bekymmer med Folkhälsomyndigheten, sa regionstyrelsens ordförande Ulf Berg när Region Dalarna höll presskonferens på torsdagseftermiddagen.

Syftet med restriktionerna är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Beslutet gäller till och med den 10 december, men kan förlängas.

”Landshövdingen: Vi måste dra i nödbromsen”

– Vi i Dalarna har sett en ökad smittspriding och den senaste veckan fler patienter som söker vård. Vi har också sett några fall av smittspridning på äldreboenden. Så vi har fört en dialog med Folkhälsomyndigheten sedan i fredags, sa smittskyddsläkare Anders Lindblom på presskonferensen.

– Vi måste gemensamt ta ett ansvar, dra i nödbromsen och bryta den här negativa trenden, sa landshövding Ylva Thörn.

Beslut om lokala restriktioner fattades under torsdagen inte bara för Dalarna utan också för Gotlands-, Värmlands-, och Västmanlands län.

Som Dalabygden kunde berätta om redan på torsdagsmorgonen har Region Dalarna gått upp i stabsläge.

Det här innebär de lokala allmänna råden från Folkhälsomyndigheten:

Från och med den 12 november uppmanas alla som vistas i Dalarnas-, Gotlands-, Värmlands- och Västmanlands län att:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

För alla som vistas i Dalarnas-, Värmlands-, Gotlands- och Västmanlands län gäller även att:

  • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

När det gäller rekommendationer för arbetsplatser skriver Folkhälsomyndigheten så här:

”Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.”

Så många vårdas på sjukhus i Dalarna just nu

På torsdagseftermiddagen presenterade även Region Dalarna de senaste siffrorna över smittade och avlidna i covid-19.

  • Totalt antal konstaterade fall: 4 449
  • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 20
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning: 3
  • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 109*
  • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 541

(* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.)

/Niklas Lindh, reporter