Varför det är så viktigt med förlängda krisåtgäder till näringslivet i Dalarna

Att smittspridningen nu åter tar fart riskerar att ännu hårdare drabba företag och jobb i Dalarna. Därför är det bra att regeringen och samarbetspartierna vill förlänga viktiga krisåtgärder. 

Coronapandemin gjorde att den svenska ekonomin tvärnitade i våras. När efterfrågan försvann fick många företag extremt svårt att klara verksamheten. Över 10 000 anställda korttidspermitterades i Dalarna och åtskilliga företag tvingades varsla medarbetare. 

Svenskt Näringslivs Företagarpanel visar nu att av de tillfrågade företagen i Dalarna har 55 procent minskat sin omsättning senaste halvåret. Resultatet har blivit minskade investeringar och fler uppsägningar. Av företagen i länet har 34 procent minskat sina investeringar och 30 procent minskat antalet anställda senaste halvåret.

Några av de branscher som haft det särskilt tufft i länet är besöksnäringen där 5 procent av de anställda varslats om uppsägning under andra kvartalet i år. Då återstår att se hur denna nya våg med restriktioner slår mot den näringen. 

Andra branscher i länet som drabbats är byggsektorn och tillverkningsindustrin. Utan de omfattande stödinsatser som görs hade antalet varsel varit än högre. 

Krisen märks tydligt även i statistiken från Arbetsförmedlingen. Bara i Dalarna är idag över 10 000 fler människor inskrivna hos arbetsförmedlingen än för ett år sedan. 

Många av de företag som lyckades överleva den första fasen är fortfarande kraftigt försvagade. De får svårt att klara nya påfrestningar. 

Därför är det mycket välkommet att regeringen och samarbetspartierna lyssnat till varningssignalerna från bland andra oss på Svenskt Näringsliv. 

Att man nu vill förlänga både omställningsstödet och möjligheten till korttidspermittering, samt dessutom utöka företagens möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar är viktiga och effektiva krisåtgärder. 

Det kommer rädda företag och jobb i Dalarna, krisen är långt ifrån över för vårt näringsliv i länet, så det gäller att vi håller i och håller ut och är solidariska för att bibehålla våra arbetsplatser även när denna kris till slut är över.

/Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv, Dalarna