Elöverkänsliga höjer sina röster om rätten till ett drägligt liv för alla i Sverige

”Strålningen syns inte, luktar inte och märks inte förrän du själv blir drabbad”

Vi vill alla kunna:

– bo kvar nära arbete och sociala kontakter,

– åtnjuta sjukvård genom att utredas, diagnosticeras, behandlas genom att besöka vårdcentraler, kliniker eller intensivvårdas om vi får Covid-19,

– gå i förskola/skola,– vistas utomhus, på allmänna platser, fika ute, shoppa,

– åka tåg och buss, bila på våra vägar,

– ta del av kultur och kommunal service.

En grupp i Sverige är uteslutna från mycket av detta genom en av staten erkänd miljörelaterad funktionsnedsättning, och lever i ständig karantän året runt. Är sjuka men får ingen diagnos. Utreds och behandlas inte i Sverige, men det finns andra länder, t.ex. Tyskland. Försämrad ekonomi hos de drabbade minskar möjligheten att själv söka vård. Vår funktionsnedsättning konstateras enligt internationella utrednings- och behandlingsprogram genom att mäta specifika biomarkörer i kroppen och visar avvikelser i hjärnan vid röntgen i MR-kamera. Den går att behandla.

Socialstyrelsens miljöhälsoenkät 2007: 3,2 % elöverkänsliga, 0,4 % med svåra besvär (motsvarar 330 000 respektive 41 000 personer). Frågan är borttagen i senare enkäter.

Det handlar om att inte kunna vistas i miljöer med något i luften som en enhet inom WHO2011 placerat i grupp 2B, möjligen cancerogent, tillsammans med bly, DDT, formaldehyd, svetsrök samt bensin- och dieselavgaser. Forskarna anser nu att omgruppering bör ske till grupp 1, cancerogen (med tobak, asbest och dioxin).

Europarådet, inklusive Sverige, beslutade 2011: ”Det är fråga om en mer eller mindre potentiellt skadlig icke-termisk biologisk påverkan såväl på växter, insekter och djur som på den mänskliga kroppen, även när de utsätts för nivåer som är lägre än de officiella gränsvärdena”.

Mer från Europarådets resolution 1815.– Gränsvärden ska omprövas och sänkas, förslag lämnas.

– Vi ska alla informeras om riskerna med potentiellt skadliga långsiktiga biologiska effekter på miljö och människors hälsa, med särskid inriktning på barn, tonåringar, unga människor i fertil ålder, lärare och föräldrar.

– Uppmärksamma dem på riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiltelefoner och andra produkter som avger mikrovågor.

– För barn i allmänhet och speciellt i skolor och klassrum, prioritera trådbundna internetanslutningar, samt att strikt reglera skolbarns användning av mobiltelefoner på skolområdet.

Allt levande, människor, djur och växter har samma frekvens i cellerna, Schumannfrekvensen 7,8 Hz. Trådlös utrustning, mobiler, wifi, Bluetooth och mobilmaster har pulserande strålning. Cellernas naturliga frekvens påverkas negativt och ger ohälsoeffekter vid mycket låga strålningsnivåer. Forskningen visar effekterna på våra celler. Kalciumkanalerna öppnas, ger upphos till fria radikaler och oxidativ stress som leder till inflammationer.

Läckage uppstår i blod-hjärnbarriären som gör att hjärnan påverkas av skadliga ämnen. Blodceller klumpar ihop sig redan efter några minuters exponering för strålning från trådlös teknik. Det påverkar också syreupptagningen.

Strålningen syns inte, luktar inte och märks inte förrän du själv blir drabbad. Du vet inte när det inträffar och då är det ofta för sent.

Genomför resolutionen! En låg strålningsnivå är bra för alla. Då kan också vi få tillbaka rätten till ett drägligt liv. Det som diskrimineringslagen och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förutsätter.

/Marianne Ketti (från Mora), ordförande, Elöverkänsligas riksförbund