Efter fem år ska sågverksmuséet i Vansbro återuppstå

Under nästa år ska Sågverksmuséet i Medborgarhuset i Vansbro öppna igen. Muséet stängdes 2016 efter en vattenskada och diskussioner har