Så många tvingas lämna Ovako

Förhandlingar mellan fack och arbetsgivare är nu klara och resultatet blev att 77 med­arbetare får sluta. Men olika lösningar har gjort att det bara är…