Matts Lindgren i Vansbro har under tre år arbetat med att utveckla Region Dalarnas digitala vårdcentral, appen Min vård. Foto: Åsa Larsson
I appen kan exempelvis tidsbokning göras. Foto: Åsa Larsson
Allt fler "läkarbesök" görs digitalt. Foto: Mostphotos

Digital dalavård ökar snabbt under pandemin

Under tre år har Matts Lindgren, stationerad i Vansbro, arbetat med utveckling av tjänster och användningsområden i Region Dalarnas digitala vårdcentral, mobilappen "Min vård". Under coronapandemin har patienter som använder appen ökat markant.

Det finns många fördelar med digitala­ vårdalternativ, inte minst för människor som bor långt ifrån vårdinrättningarna. I år har också smittrisken med anledning av corona­pandemin gjort att de digitala alternativen känns säkra och snabba för rådgivning och provtagningssvar, något som Matts också kan bekräfta:

– Från vecka 27 i år har regionen levererat cirka 30 000 provsvar gällande Covid-19 via appen Min vård, berättar han.

Coronan skyndar på utvecklingen

Många har också bokat provtagningen genom appen och på grund av, eller kanske tack vare pandemin, har utvecklingen av appen skyndats på i vissa avseenden.

Jämfört med 2019 har också tidsbokningar till läkarbesök, besök hos fysioterapeut och psykolog ökat markant. Besöksbokning har ökat från 2 458 till antalet under perioden 1 januari till 29 oktober 2019 till 4 385 bokningar under samma period i år.

Det är också när det gäller tidsbokning och återbesök som appen har sina riktigt stora fördelar än så länge. Det är enkelt och smidigt samt sparar restid för patienten de gånger det inte är nödvändigt med ett fysiskt återbesök.

”Lyckat inom psykiatrin”

– Det vi ser är att det blir effektiva­ möten med läkaren, och med mycket hög kvalitet dessutom. Inom psykiatrin har det också varit­ mycket lyckat med digitala besök för de som redan har en vårdkontakt. Inom det området är det mer utveckling på gång inom de digitala delarna inför nästa år.

För personalen på vårdcentralerna och de avdelningar på länets­ lasarett som hittills anslutit sig till appen innebär de digitala återbesöken och tidsbokningarna ett nytt arbetssätt. Över lag ser personalen många fördelar för vårdinrättningarna.

I dag går det att boka tid och ha digitala återbesök på avdelningarna för kirurgi, medicin, Hjälpmedel Dalarna och samtliga vårdcentraler i länet inklusive deras­ fysioterapeuter och psykologer, utöver psykiatrin. Fler avdelningar är på väg in, bland annat reumatologen.

Matts och hans kollega Helena Aspelin, som är stationerad i Falun, har arbetat med att utveckla appen sedan 2017. De har under tiden sett konkurrensen från andra­ vårdappar som exempelvis Kry och andra privata alternativ.

– De jobbar väldigt mycket med tillgängligheten, medan vi jobbar på ett lite annat sätt, säger Matts.

Digitala utvecklingen fortsätter

Han förklarar att även digitala besök journalförs på traditionellt sätt och journalerna finns sedan tillgängliga för patienten på 1177.se. Patienterna får alltid träffa en läkare som är anställd av Region Dalarna, vilket Matts menar är en trygghet för patienten och en kvalitetssäkring för verksamheten.

Nu ska den del av projektet med att utveckla appen, slutsummeras och avslutas, men utvecklingen av digital vård kommer att fortsätta.

– Det vi ser komma är till exempel­ monitorbevakning när det gäller patienter med kroniska sjukdomar som behöver daglig provtagning och kontroll av värden. Det i sin tur handlar om att undvika att patienten blir så dålig att den måste läggas in, ett slags förebyggande vård, förklarar han.

Mitt i all framgång kring den digitala delen av vården finns förstås också farhågan att glömma bort och inte nå ut till de männi­skor som inte är digitala.

– Det måste också finnas utrymme för de som behöver fysiska möten, avslutar Matts.