Tips för konsten att inte ge upp på jobbet

Känner du dig trött i novembermörkret? Vill du nå bättre resultat på jobbet, uppnå dina personliga mål och lägga en god grund för ett framgångsrikt 2021? Framgång handlar mycket om en egenskap som går att utveckla. Den kallas ofta driv, kämpaglöd eller jävlar anamma. Finländarna kallar den sisu och forskarna kallar den grit.

Grit handlar om konsten att inte ge upp. Begreppet definieras av psykologiprofessorn Angela Duckworth som passion och uthållighet för att nå långsiktiga mål. Det är ofta en viktigare framgångsfaktor än talang. Här är tio tips om hur du gör för att utveckla grit på jobbet.

1. Börja med ditt intresse
Hitta ett område där du är så genuint intresserad och nyfiken att du hela tiden vill lära dig mer om ämnet. Ha som ledstjärna att det ska vara roligt att gå till jobbet på morgonen.

2. Hitta ett större syfte
Fundera igenom hur du kan åstadkomma något med dina arbetsinsatser som är viktigt för andra. Syftet ska göra dig stolt och kan gärna handla om hur du bidrar till en positiv samhällsutveckling.

3. Sätt ett långsiktigt mål
Formulera tydligt ditt långsiktiga mål i yrkeslivet. Med ett väldefinierat mål blir det lättare för dig att prioritera mellan olika delmål som tar dig mot det övergripande målet.

4. Formulera delmål
Sätt ett fåtal konkreta och specifika delmål som hjälper dig att inte tappa fokus. Begränsa antalet delmål rejält så att du lägger din tid på de allra viktigaste.

5. Öva systematiskt
Träna metodiskt för att bli skickligare och sikta lite högre än du tror att du kan nå. Gör övandet till en vana, få snabb återkoppling, utvärdera och finjustera direkt.

6. Lita på hjärnforskningen
Förlita dig på den forskning som säger att din hjärna är formbar och utvecklas vid utmaningar. Personer som tänker att förmågor kan tränas upp ger inte upp lika lätt vid motgångar.

7. Hylla din kämpaglöd
Fira varje gång du har gjort stora ansträngningar, oberoende av vilket resultatet blev. Se eventuella misslyckanden som möjligheter att lära och utvecklas.

8. Återhämta dig
Frigör tid för återhämtning, reflektion och planering. Du jobbar mer effektivt genom att regelbundet stanna upp och lyfta blicken i din arbetsvardag.

9. Omge dig med grit
Välj att umgås med ihärdiga personer på din arbetsplats och låt dig inspireras av deras grit. Var noga när du väljer ett nytt jobb, för du kommer att påverkas att bli lik dina nya kollegor.

10. Mät din egen grit
Reflektera kring din förmåga att nå ditt långsiktiga mål genom att regelbundet mäta ditt eget gritvärde. Jobbar du med sådant du är intresserad av och är dina arbetsinsatser viktiga för andra?