Flygfesten framflyttad till år 2022

– Det är svårt att coronaanpassa vårt evenemang och som vi tolkat restriktionerna kring större folksamlingar kommer de att ligga