Filmade studiebesök fick ersätta prao för eleverna i coronatider

Tack vare film och ny teknik kunde eleverna i årskurs 8 och 9 på Smedbergsskolan i Vansbro få inblickar i näringslivet trots coronapandemin. Lösningen blev…