Hjälp med matinköp försvinner i Sala trots ökad smittspridning

Från och med månadsskiftet så upphör den hjälp med inköp till personer i riskgrupper, som FRG, Frivilliga Resursgruppen har utfört på uppdrag av Sala kommun.…