Bedrägeriet kring att satsa på vindkraft

”Politiker förstår inte skillnaden mellan energi och effekt.”

Om man vill el-försörja ett land på ett säkert sätt skall man inte satsa på vindkraft. Den är inte en leveranssäker energikälla, eftersom den inte garanterat kan leverera effekt när det behövs. Om villkoret för anläggandet av en vindkraftspark är att ägaren skall tvingas leverera den installerade effekten kontinuerligt, så skulle vindkraften för länge sedan vara stendöd. Ägaren skulle nämligen då tvingas installera till exempel gasturbiner eller oljekondenskraftverk som startas när det inte blåser. Ett sådant system skulle bli alltför dyrt.

Men politiker tycks inte förstå skillnaden mellan energi och effekt. (Det lärde jag mina elever i grundskolan). Man lever i förhoppningen att ”någon annan” skall leverera el-effekt när det inte blåser. Denne ”någon annan” finns inte i Sverige, eftersom vattenkraften inte har kapacitet att effekt-försörja Sverige ensamt. ”Någon annan” finns inte någon annanstans heller. Norge bygger ut ledningar till England, Tyskland liksom Danmark satsar felaktigt på vindkraft som sviker när det inte blåser.

Om man fortsätter att bygga ut vindkraft går Sverige en dyster framtid till mötes. Redan idag är det effektbrist i södra Sverige, och man tvingas neka till nya företagsetableringar. Den bedrägliga vindkraften har redan börjat rasera det förnämliga energiförsörjningssystem som byggts upp i Sverige, baserat på kärnkraft och vattenkraft. Politiska beslut ligger tyvärr bakom debacklet.

Jag tror att folk börjar inse nackdelarna med vindkraften, och i takt med detta skriker vindkraftlobbyisterna, som nu senast i Dalabygden, allt högre, och lovar alltmer guld och gröna skogar. Istället blir det ett förfulat landskap som ingen vill bo och verka i, ett skadat djurliv och ett decimerat insektsbestånd.

Allteftersom folkviljan blir mer påtaglig mot vindkraft tvingas politiker, som finansmarknadsminister Bolund MP, gå emot denna, och föreslå att det kommunala vetot upphävs.

Natursköna områden runt Vättern och i Skåne riskerar skövling i dagbrott för utvinning av sällsynta metaller som sägs behövas för att rädda världen från ett påstått klimathot. Något som ingen påvisat att det kommer att inträffa. Alla vädervariationer vi sett hittills har visat sig vara naturliga. Ett i grunden felaktigt beslutsunderlag äventyrar med andra ord svenskarnas välstånd och Sveriges vackra landskapsbild. En framtid med ständiga elavbrott är vad vi får, och som ingen vill ha.

Så håll vindkraftmaffian borta från Dalarna!

/Staffan Wohrne, ”klimatrealist”