Mobbad: Var hemma i två månader

Mer än var femte högstadieelev har någon gång under det senaste året utsatts för kränkningar på skolan. Det visar antimobbnings­organisationen Friends senast årsrapport. Dalabygden har…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil