Deras mål: Få unga att välja landsbygden

Många yngre väljer att flytta till större städer samtidigt som även företag på landsbygden har behov av kompetens. I veckan diskuterade länets studie- och yrkesvägledare…