Gigantisk omarrondering i Borlänge kommun. Foto: Mostphotos

Omarrondering med 1500 markägare

23 000 hektar mark och 1500 ”sakägare” är inblandade i ett historiskt beslut om omarrondering – det kanske största beslutet i Lantmäteriets historia.

Beslutet omfattar större delen av Borlänge kommun.

De första ansökningarna om markskiften kom in redan år 2010 och nu har beslut fattats. De 1500 berörda har fått beslutet skickat till sig och det kan vinna laga kraft den 12 november. Under tiden fram till dess har de berörda möjlighet att överklaga beslutet.

I och med omarronderingen i Borlänge har antalet fastigheter och samfälligheter minskat från 2108 till 1222 stycken.