”Det är skräp för en del, men värdefullt för andra”

Älvdalen har fått en ny möbelbutik, där älvdalingarna själva bidrar till utbudet. Det är den tidigare second handbutiken "Iessen Til" som fått en systerbutik, efter…