Blandade känslor när byarådet i Sågmyra vill sälja folkparken

En förlust på 10 000 – 14 000 kronor om året gör att byarådet i Sågmyra vill sälja folkparken som