Med ett leende håller 80-åriga Ingegerd Bjursås i rörelse

80-åriga Ingegerd Grenfeldt är kvinnan som håller Bjursås i rörelse. I 35 år har hon varit engagerad i Bjursås IK:s gymnastikverksamhet.