Britt-Marie Brandt har skött om badplatsen vid Jontnilstjärnen norr om Vansbro i över 20 år. Nu ska skogen runt tjärnen avverkas och hon är förtvivlad över att den fina platsen ska bli förstörd. Foto: Åsa Larsson
Britt-Marie ser till att det finns ved, plockar skräp och pysslar med växter på borden vid badplatsen. Här finner hon rekreation som så många andra. Foto: Åsa Larsson
Här ska det göras en föryngringsavverkning våren 2021. Skogen har bedömts vara i 80-årsåldern. I området finns leder och stigar, badplats och rikligt med bär och svamp. Foto: Åsa Larsson
Skogsägaren Stora Enso har sparat cirka 15 meter av skogen närmast tjärnen för att ta hänsyn till badplatsen. Risken för vindfällen på grund av sandjorden menar de är liten. Foto: Åsa Larsson

Hennes smultronställe hotas av avverkning

I över 20 år har Britt-Marie Brandt skött om bad­platsen vid Jontnilstjärnen norr om Vansbro. Nu ska skogen runt badplatsen avverkas och Britt-Marie är förtvivlad. – Många hör av sig till mig och undrar om det verkligen är sant, säger hon.

Den anrika badplatsen ligger alltså vid Jontnilstjärnen, eller Mellantjärnen som den egentligen heter på kartan, en av tre tjärnar som sitter ihop i ett system med Vanån och sjön Van.

Här i trakterna fanns fäbodar in på 1800-talet och badplatsen har förmodligen från början varit vattenställe för korna.

I åtminstone 60 år har det varit­ badplats i den lilla viken med sandbotten och med barrskogen runt omkring. Här växer riktigt med blåbär och andra bär, och även en del svamp. Området har många stigar och skogsbilvägar, cykelleder och flera fina rastplatser längs Vanån i närheten.

På den nedlagda järnvägen alldeles intill åks det dressin, och badplatsen är ett populärt ställe att stanna till på. Tjärnen ligger cirka fem kilometer från Vansbro centrum.

Britt-Marie Brandt har i över 20 år skött om platsen helt ideellt. Hon har städat upp om någon skräpat ner, sett till att det finns ved och grillpinnar till eldplatsen samt att bänkar och bord är hela. I en dikt som hon satt upp manas till varsamhet om naturen.

Vansbro kommuns naturpris

Tidigare i år fick hon Vansbro kommuns naturpris bland annat för sin insats här.

– Jag tycker så mycket om den här platsen och det är det många som gör, säger hon.

– Jag träffar många barnfamiljer, hundar och hundägare, och människor som precis som jag finner avkoppling här vid tjärnen, berättar hon.

På borden står små träkrukor med buketter och dekorationer från naturen. Sådant gillar Britt-Marie att pyssla med. Visst händer det att det skräpas ned och förstörs, men de allra flesta är rädda om platsen.

– Nu är jag orolig att det ska bli helt förstört här, om skogen ska tas ner, säger Britt-Marie.

Martin Persson är planeringsledare i området för skogsägaren Stora Enso:

– Det är undantaget från avverkning cirka 1,4 hektar mot tjärnen, som bredast cirka 60 meter och på smalaste stället cirka 15 meter, säger han och fortsätter:

– Detta är bland annat gjort utifrån en inrådan från en person som är insatt i området. Tanken är att det ska minska intrycket av avverkningen och att miljön kring badplatsen ska bevaras.

En del skog närmast badplatsen ska alltså sparas vid avverkningen men i området är det sandjord vilket­ kan innebära risk för att träden blåser omkull om övrig skog försvinner.

– Det känns inte som att detta område skulle vara något extra utsatt för vind och risk för vindfällen. Skogen har stått utsatt för vinden som kommer ut från tjärnen under alla år. Många träd bör stå emot vind tack vare det, säger Martin.

Stora Enso har ingen exakt uppgift på när det avverkades här senast. Enligt skogsvårdslagen får föryngringsavverkning göras när skogen uppnått en viss ålder, beroende på markens produktionsförmåga. För barrträd som det är frågan om här ska det gå 45–100 år mellan avverkningarna.

Avverkning till våren

Enligt Skogsstyrelsens och Stora Ensos egen bedömning i samband­ med avverkningsansökan som lämnades in i september 2019 är skogen i området i 80-årsåldern.

Gallring har gjorts senare men något exakt år för det finns inte

i registren.

Skogsägarna har också i ansökan tagit hänsyn till viss växtlighet­ i området.

I vår blir det kanske första gången på alla år som Britt-Marie får lyssna till skogsmaskiner i stället för göken, som hon brukar höra här. Naturen beskrivs som bedövande vacker vid tjärnen, som en oas ur en John Bauer-saga.

– Den här platsen vill jag aldrig vara utan, säger Britt-Marie.

Hon berättar att hon grät när hon fick veta att skogen ska avverkas, och att hon funderar mycket på hur det kommer att bli. Sedan visar hon foton från badplatsen vid Jontnilstjärnen genom åren.

Ett från en vår när det var översvämning här och hela badplatsen stod under vatten och så badbilder från tidigt 1970-tal när hennes barn var små.