FOTO: MOSTPHOTOS

Pandemin: ”Något bättre läge i Dalarna”

Smittspridningen fortsätter att öka i Dalarna, men förhållandevis långsamt jämfört med i flera andra regioner. Och bland de yngre åldersgrupperna som har varit drivande i smittan i länet, ser smittskyddet inom Region Dalarna en positiv utveckling.

Det är i åldersgruppen 15 – 19 år som man tidigare har varit drivande inom smittspridningen i Dalarna. Men nu verkar det som att antalet fall bland tonåringarna har stabiliserats och ligger i linje med den övriga befolkningen.

– Därför har smittskyddet meddelat länets gymnasieskolor att de nu kan minska distansundervisningen och ta tillbaka fler gymnasieungdomar till lektionssalarna, skriver Länsstyrelsen Dalarna i ett pressmeddelande på fredagseftermiddagen.

Under vecka 40 hade Dalarna 101 bekräftade fall av Covid-19 vilket var en svag uppgång jämfört med veckan innan, men en tydlig nergång jämfört med vecka 38 då det var närmare 160 nya fall i länet.

Länsstyrelsen konstaterar att den största andelen av nya fall fortfarande drabbar befolkningen i Mora kommun, men att de lokala utbrotten där verkar avta.