Fjärde generationens milbyggare i Nås

Att bygga en kolmila är en grannlaga uppgift. Det vet familjen Jons som nu i fjärde generation håller på att lära sig konsten.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil