805 kronor för att få syna vår demokrati

Ingen allsidig analys

Under pandemins värsta dagar köpte jag ett ex av den statliga Kommunutredningen vars uppgift var att säga något om hur kommunerna borde utformas i framtiden. Innan jag kort kommenterar utredarnas förslag i sak kan jag inte undvika att säga något om hur staten hanterar en viktig del av demokratin.

När jag fick fakturan på den statliga rapporten (SOU 2020:8 – Starkare kommuner) var totalsumman 805 kronor inklusive moms och frakt. Jag är helt övertygad om att denna summa motverkar utredarnas främsta syfte – att stimulera debatt om vilket samhälle vi vill ha de närmaste decennierna!

Utredarna använder 760 sidor till sin plädering för färre kommuner och fler storkommuner. Dessa 760 sidor är antagligen en orsak till att medierna i stort enbart återgav utredarnas visioner om framtiden. Inte ens journalister orkar alltid igenom så många sidor – i den mån de kan eller är intresserade av ämnet. För medborgarna i allmänhet är den höga kostnaden och antalet sidor en given barriär mot att skaffa sig den tegelstenstjocka rapporten.

Det finns en sammanfattning på 20 sidor för alla som önskar ta en snabbtitt på utredningens resultat men den texten är så ytlig att man ändå tvingas läsa en stor del av kapitlen för att förstå utredarnas brottning med den verklighet vi alla lever i. Att betala 805 kronor för en rapport där skattebetalarna redan lagt ut miljoner för löner, resor, hyror – d.v.s. hela rubbet i förväg – är minst sagt magstarkt.

I detta fall där det handlar om grundläggande frågor för demokratin borde en tryckt sammanfattning gjord av journalistproffs utdelas gratis till alla intresserade medborgare i landet. Då skulle exempelvis studiecirkel-Sverige garantera en bredd och ett djup i debatten om framtiden bland alla dem som vår demokrati bygger på – svenska folket och dess engagemang!

Vad fick vi slutligen i sak för de 805 kronorna? Ja tyvärr är denna rapport en i raden av utredningar som mer pläderar för utredarnas politiska önskemål än gör en allsidig analys av hur olika kommunmodeller för landet skulle kunna se ut. Man pläderar genomgående för färre och större kommuner och diskuterar inte demokratins fundament – den lokala demokratins avgörande roll!

Till detta måste jag återkomma.

/Ronny Svensson, ledarskribent, Dalabygden