Testet: Leksand slår Paris med nio minuter!

”En ny framtid står för dörren”

Paris borgmästare Anne Hildiago föreslog för en tid sedan att parisarna skulle ha tillgång till viktiga funktioner efter högst 15 minuters gång eller cykeltransport. Då skulle man enligt modellen för stadens omvandling kunna nå viktiga platser som skola, kultur, rekreation i skilda former, arbetsplatser och ett lokalt bageri. Svenskans Elisabet Andersson noterade det franska initiativet för en vecka sedan i en av hennes många uppskattade krönikor om samhällsbyggande och stadsplanering.

Eftersom vi nu mitt i pandemins tidevarv diskuterar vad vi skall göra när farsoten lugnat ner sig bör Paris-exemplet väcka viss inspiration. Under pandemins första termin har vi redan lärt oss det som sas för många år sedan, men som inte förrän nu förverkligats på allvar – att ett utbyggt bredband över landet kan minska vårt behov av arbetspendling och erbjuda ett alternativ till storstadsboende – att det går bra att jobba hemifrån i ett växande antal yrken.

Jag menar inte att fördelen skulle vara att skippa storstan helt och hållet utan att vi kan erbjudas ett alternativ eller komplement som passar båda miljöerna alldeles utmärkt.

Om jag överför borgmästarens modell från Paris och tillämpar den på Leksands något mindre stad ute på landet kan jag konstatera att jag kan nå huvuddelen av önskemålen i Paris med högst sex minuters gång från min bostad. Om cykel används mer än halveras tiden. Det enda som är svårt att slå av Parisborgmästarens progressiva mål är att kunna nå ett lokalt bageri på 15 minuter. Men om jag använder min 12-växlade cykel och kör för fulla segel mot lokalbageriet i Insjön kan jag förmodligen klara bagerimålet i sista sekund!

Efter denna tvekamp registrerar jag ändå en vinst på hela nio minuter för Leksand om jag ersätter bageriet med ett lokalt apotek!

Den viktiga frågan är ju i grunden vad vi måste och kan göra för att skapa ett mer välfungerande samhälle när vi summerat alla erfarenheter av Covid 19. Miljömålen måste av självklara skäl finnas med som styråra för allt som skall ändras och byggas nytt. Kollektivtrafiken måste byggas ut, bredbandsfibern nå alla, lokala vårdcentraler stärkas och demokratin göras tillgänglig för betydligt fler. En ny framtid står utan tvivel för dörren!

Ronny Svensson, ledarskribent, Dalabygden