Måste vi älska E-handelsjätten Amazon?

Så kan dalaföretag drabbas

Medierna har under sommaren bedrivit en hyllningskampanj för ett av USA:s snabbast växande techbolag – E-handelsföretaget Amazon. Den enkla idén – men för ägaren extremt lönsamma – är att sälja så mycket, så snabbt och så billigt till så många som möjligt över allt större delen av världen.

Ägaren hyllas för att han blivit världens rikaste person och för att företaget lägger under sig växande delar av världsmarknaden. Att utan förbehåll hylla en sådan person och ett så säreget företag känns overkligt med tanke på alla negativa effekter som Amazon också ger upphov till.

Jag missunnar inte Eskilstuna kommun att få några hundra lagerjobb i den anläggning som snart skall bli en del av Amazons påstådda segertåg genom Sverige. Inte heller att svenska folket skall få ännu lägre priser på bl.a. böcker, elektronik och livsmedel. Å andra sidan har en sådan utveckling en hel del kostnader och effekter som uppenbaras först efter det att det monopolsträvande företaget slagit ut en stor del av sina konkurrenter. Det kan genom sin storlek radera en stor del av företagen inom många branscher genom prisdumpning så länge som krävs för att knäcka konkurrenterna.

Om vi fokuserar på hur en sådan utveckling påverkar landsbygden och främst dess små och medelstora kommuner samt centralorter är detaljhandeln illa ute. Effekterna ser vi redan nu av pågående E-handel och etableringen av stora köpcentra i de största kommunerna.

Om Amazon slår sig in i dessa förändradedetaljhandelsmiljöer har vi snart inte kvar några fungerande centralorter i bl.a. Dalarna.

Utan ett relativt brett utbud av butiker finns det inte heller utrymme för kaféer, restauranger och andra aktiviteter och servicefunktioner. Små centra dör och landsbygden utarmas ännu mer. Och vad händer med kvarvarande bokhandlare?

Ett företag som Amazon har utöver en starkt kritiserad arbetsmiljö för de anställda som mål att knäcka så många konkurrenter som möjligt. Landsbygdens små företag råkar mest illa ut. Det är företag som har minst motkraft och inte kan använda Amazons plattform för att leva vidare. Miljöeffekterna av Amazons affärsmodell döljs bakom ägarens många miljarder. Hur länge kan vi applådera ett företag som har som mål att bygga ett världsmonopol?

Ronny Svensson, ledarskribent, Dalabygden