EU-besluten som hindrar vår landsbygd

”En fortsatt väntan på rättvisa”

Trots att jag som princip stödjer en regional omfördelning av resurser inom EU för att minska stora skillnader inom bl.a. välfärdspolitiken medför de senaste besluten av EU-ledarna att hindren för utveckling av svensk landsbygd blir allt större. De skadar även den regionala omfördelningen av resurser inom Sverige.

Efter att Sverige gick med i EU i mitten av 1990-talet har de svenska regeringarnas fokus på regional utveckling inom landet kommit i skymundan för ökade investeringar i storstäder och storföretag. Nu blir resurserna till infrastruktur och återuppbyggnad i regioner som Dalarna ännu mindre.

De satsningar som gjorts av EU-medel i vår egen region har inte kommit vår undermåliga infrastruktur till del. Det gäller främst våra vägar, järnvägar och det reguljära flyget från och till Mora och Borlänge. Inte ens högskolesatsningarna har motsvarat grundbehoven inom Högskolan Dalarnas forskning och undervisning. Dalarnas behov av en större och bredare ekonomisk och kompetensmässig bas för betydligt fler företag och jobb de kommande åren har inte tillnärmelsevis tillgodosetts.

Vi får exempelvis de närmaste sju åren vara med och finansiera bättre järnvägar i Polen och Ungern samtidigt som vår egen järnväg till Stockholm och Örebro/Göteborg fortfarande inte håller måttet. Sverige är ju som bekant en stor nettobetalare till andra EU-länder.

Riksvägarna till och genom Dalarna samt Europaväg 45 har stora kvalitetsbrister samtidigt som vi som nation får vara med och finansiera nya vägar hos de nya EU-medlemmarna i Östeuropa – och till det snabbjärnvägarna mellan de svenska storstäderna. Genom agerandet i EU-parlamentet ser det dessutom ut som att vi får en ännu större EU-avgift än den som EU-ledarna nyligen kom överens om. Vad blir kvar av intresse och resurser för svensk landsbygd?

Jag är i grunden positiv till att EU arbetar för regional utjämning men jag vet samtidigt att det finns en stor risk för att våra makthavare fortsätter att gynna storstäderna och deras många och större företag. Förra veckan fick vi veta att svenska småföretag har svårt att få del av de sammanlagt 639 miljarder som finns för återuppbyggnaden av hela landet. Hur länge skall vi behöva vänta på en rimlig rättvisa?

/Ronny Svensson, ledarskribent