Han överlevde 97 dagar med corona

I 97 dagar satt han i ”dödens väntrum”. Men ingen ropade upp hans namn. – Ytterst få, om ens någon, trodde nog att jag skulle…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil