Så räddar stämman i Bingsjö byns butik

Bingsjöstämman blev, liksom många andra arrangemang, inställd den här sommaren. Det innebar ett stort avbräck för byns lanthandel. Därför ordnade föreningen Bingsjöstämman en insamling.