Hur återstartar vi landsbygden med egna krafter?

Sverige och flertalet länder på vårt illa hanterade klot funderar idag mer och mer på hur vi skall återstarta våra viktiga samhällsfunktioner och vår gemensamma ekonomi. Vi gör det parallellt med att hoppas att vi kan besegra pandemin och hindra den att slå tillbaka. Som alltid i lägen som det vi befinner oss i har de stora företagen, den centrala statsapparaten och andra centralt agerande makthavare sina storstilade planer nästan klara. Det handlar i flertalet fall om stora miljardinvesteringar som har en tendens att hamna eller starta i storstäderna.

Risken är att vi först ser vad dessa aktörer har för sig innan vi själva sätter igång det som vi tror kan eller kommer att lyfta landsbygden. I Dalarna är besöksnäringarna redan väl etablerade men frågan är om de inte kan utvecklas ett par varv till? I en härlig miljö som vår skulle satsningar på skilda former av rehabilitering av personer med behov av en genomtänkt och individuell behandling passa väl in. Ett län med många olika boendemöjligheter skulle kunna bli en stor ”Spa-region” och bygga på de kunskaper som flera av våra hotell redan slagit in på. Kanske tillsammans med våra regionala försäkringsbolag?

Att använda vår attraktiva naturmiljö, regionens spännande och väl bevarade kulturmiljö, det stora utbudet av kvalitetslivsmedel och småskaligt mathantverk skulle tillsammans med våra forsknings- och undervisningsresurser kunna erbjuda en i högsta grad framtidsinriktad kunskapsskola. Ungdomar och 70-plussare är två grupper med stora behov av aktiv kunskapsinhämtning kring byggandet av det hållbara samhället.

Vi har under 2000-talet fått många nya kvalificerade företag på många olika områden, inte minst utanför våra traditionella succénäringar. Så många som möjligt av dessa skulle vi kunna engagera kring alla de framtidstankar vi går och bär på. Högskolan är en given samarbetspartner men också våra fyra sparbanker och Länsförsäkringar Bank som har kapital och kunskaper för framtidssatsningar som kan engagera stora delar av våra invånare. För att utveckla en region behövs många mänskor, inte bara experter.

Jag skall i några kommande ledare ta upp flera möjliga vägar att slå in på för en löftesrik framtid. Häng med!

/Ronny Svensson, ledarskribent