Så ska Oreparken klara krisen

När arrangemang ställs in som på löpande band i Sverige, väljer Oreparken i Furudal att försöka hitta nya möjligheter. Parken har rustats upp av bybor…