Producenter av ägg och potatis vinner på krisen

Matproducenter i Dalarna som vanligtvis levererar till fjällvärlden ser en tydlig negativ påverkan på sin verksamhet medan de som tillverkar torrvaror och mat med lång…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil