Gudstjänst i rockig närradio

I söndags på Palmsöndagen var Stora Kopparbergs kyrka dekorerad med palmblad och ljusen brann på altaret. Någon gudstjänst var det däremot inte utan skådeplats för…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil