Klartecken för tre myggfria år

Naturvårdsverket har nu fattat beslut om att tillåta myggbekämpning vid Nedre Dalälvsområdet under en treårsperiod. Däremot undantas tre områden från besprutning, som anses vara särskilt…