Klartecken för tre myggfria år

Naturvårdsverket har nu fattat beslut om att tillåta myggbekämpning vid Nedre Dalälvsområdet under en treårsperiod. Däremot undantas tre områden från besprutning, som anses vara särskilt…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil