Så kan vårfloden påverkas av den milda snöfattiga vintern

Den milda och snöfattiga vintern har gjort att läget är mycket ovanligt inför vårfloden i Dalarna. Inte på 30 år har flödena varit som nu.