Olycksdrabbade väg 66 mellan Ludvika och Oti får nu mitträcke

Den olycksdrabbade väg 66 som går mellan Västerås och Sälenfjällen ska byggas om. Nu börjar Trafikverket planera för sträckan Ludvika - Oti och inleder en…