Toves priser – ett lyft för orienteringen

Tove Alexandersson från Stora Tuna i Borlänge blev Idrottsgalans drottning när hon tog hem idrotts-Sveriges finaste utmärkelse, Jerringpriset. Hemma i Dalarna väntas nu alltfler unga…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil