Tätortsnära jakt minskar lidande

Ungefär 2000 rådjur dödas eller skadas i viltolyckor varje år i Dalarna. Det skapar både lidande för rådjuret, blir en jobbig upplevelse för bilisten och…