Enorm framtidstro gav prägel på mässa i Sälen

En kraftig ökning av turismen i dalafjällen väntas de närmaste åren, samtidigt som antalet anställda inom besöksnäringen i länet därmed tros öka, liksom antalet bofasta.…