Välj rätt sorts grus

Detta innehåll är en annons.

Om det är så att du har ett projekt hemma, där du har behov av grus, så gäller det att du väljer rätt sorts grus att köpa. Grus och sand förekommer idag i en mängd olika former och passar därmed olika bra för olika saker. Du kan hitta olika varianter av grus hos Jemfix. En variant av grus, det är bergkross. Det är precis som det låter, krossat berg. Detta utvinner man genom att spränga berg som sedan krossas och sorteras. Det gör att de kommer i olika storlekar. Storleken avgör om det passar som väggrus, bärlager eller förstärkningslager.

En annan variant av grus, det är makadam. Det är även det en form av krossad sten eller berg, men används oftast som kapillärbrytande lager. Det under vägar, husgrunder med mera.

Fler varianter av grus

Det finns även andra sorter med grus och sand. En sort är stenmjöl, som är den mest finkorniga grusprodukten. Denna variant kan bland annat användas vid fogning av marksten och plattor, samt underlag för när man lägger plattor. Sedan finns så kallat naturgrus. Det är grus som finns naturligt ute i jorden. Ofta gräver man ut olika naturgrustäkter för att sedan sortera in dem i olika fraktioner.

När man talar om naturgrus, så finns dessa i olika varianter, olika former och färger. Det finns även natursten ofta till dekoration. Sedan natursingel, som passar bra för grusplaner, grusgångar med mera. Det finns även så kallad fallsand, som är sand man har i lekparker, under gungor och så vidare. Denna ska inte användas i sandlådan, utan där är det lämpligast med just sandlådesand.

Köp rätt grus

Så när du ska välja grus, välj då det grus som passar det du ska göra helt enkelt. Är det att lägga en grusgång eller ska du lägga marksten? Eller behöver du sand till den där sandlådan du byggt?

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil