Allt fler elever i Dalarna vill ha läxhjälp och en privatlärare 

Detta innehåll är en annons.

Att skolan har varit stökig det senaste året är det många elever som tycker och det har haft en stor påverkan på deras studier. Allakando är ett av de branschledande läxhjälpsföretagen i landet och de har märkt en tydlig ökning i förfrågan om läxhjälp. Eleverna vill gärna få hjälp av en studiecoach som kan se till att motivera, stötta dem i skolarbetet och förbättra deras studieteknik. Organisationen ser till att elever får en personlig coach som kan hjälpa dem med just detta. Läs mer här om privatlärare & läxhjälp!

 

Läxhjälp finns för alla skolämnen och utbildningsnivå

Det varierar från elev till elev vad man behöver hjälp med, men man kan få läxhjälp oavsett vilket ämne man läser och på vilken utbildningsnivå. Hos Allakando kan man söka studiehjälp om man går i antingen grundskolan, gymnasiet, på universitet eller högskola.

Ett ämne som många söker hjälp inom på alla möjliga nivåer är just matematik. Man kan därmed få mattehjälp av en mattelärare. Men det finns hjälp att få i bl.a kemi, samhällsvetenskap, juridik. teknik, språk, psykologi etc. Man säger till vilken nivå man läser på och vad kursen heter, så kommer man få hjälp av en studiecoach som har mycket goda kunskaper inom det området.

Du kan alltid få läxhjälp online

Det finns tre varianter för läxhjälp. Antingen så kommer en privatlärare hem till en för att ge läxhjälp eller så ses man på ett bibliotek. Men i samband med den rådande pandemin så har online blivit ett mer populärt alternativ.

Att få hjälp online är inga problem då det är ett mycket välutvecklat koncept. Lika bra som om man hade setts i verkligheten. Det fungerar så att man får en länk av sin lärare så att man hamnar i ett digitalt studierum där man exempelvis kan använda sig utav hjälpmedlet virtuell whiteboard.

Läxhjälp innebär en skräddarsydd privatlärare

När man ska få studiehjälp är det viktigt att man känner att man har en god personkemi med sin privatlärare för det underlättar mycket under lektionerna. När man söker läxhjälp hos företaget så kommer man därmed att bli matchad med en studiecoach baserat på vad man har för önskemål och krav. Exempelvis kan man nämna att man föredrar en person som är lite mer lugn. En annan elev kanske föredrar en person som är mer energisk.

Du får därmed en skräddarsydd privatlärare som kan förklara på ett sätt som du förstår, ger dig tips om studietekniker och motiverar dig till att nå dina studiemål.

Läxhjälp ser till att höja både självförtroendet och ens resultat

Många gånger så kan man mycket mer än man tror, vilket är den filosofi som Allakando grundar sig på. Så varje studiecoach har som uppgift att se till att dels motivera eleven och stötta i skolarbetet så att han eller hon höjer betygen. Men det är också att få eleven att inse att man kan lära sig vad som helst om man ställer in sig på det. Det vill säga man måste se till att eleven får ett bättre självförtroende.

När eleven märker att betygen förbättras så höjs oftast självförtroendet i samband med det. Målet är att eleven ska kunna fortsätta på egen hand och tro på sina egna förmågor.

 

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil