Vasaloppsgudstjänst i Bingsjö

Hederskyrkvärden Sigvard Rosén gillar kyrkkaffet. Foto: Walter Börje Edénius
Textstorlek:
Annons:

På den s.k. Vasaloppssöndagen sammanlystes Boda kyrkas gudstjänst till Bingsjö på eftermiddagen då målgången med god mariginal var över. Lennart Norberg ledde gudstjänsten som firades som en musikgudstjänst där Anna-Karin Linder med dottern Sara från Linghed bjöd på njutbar stämsång. Sara kompade dessutom på gitarr. De bjöd bl.a. på ”When You say nothing all” och ”Uncover”. Söndagens tema var ”Kampen mot ondskan” som Norberg finurligt kunde härleda till Vasaloppet i form av skoskav, törst och utmattning. Kantor var Walters Börje Edénius. Anna-Karin och Sara avslutade med den kända och populära Beatleslåten ”Imagine”. Ewa Hall Aldegren serverade kyrkkaffe som även kunde härledas till Vasaloppet i form av blåbärsbröd som tilltugg.

Annons: