Marknadsgudstjänst

Duettsång av Christina och Lars Ljunggren. Foto av Walters Börje Edénius
Textstorlek:
Annons:

På Bönsöndagen firade Rättviks Pastorats kyrkor en gemensam s.k. Marknadsgudstjänst förlagd till Rättviks Församlingshem mitt i hjärtat av allt marknadsvimmel. Denna gång ansvarade Boda församling för gudstjänsten, som leddes av komminister Monica Jones. Kyrkokören Bellatrix och Bingsjökören framförde i Boda och Bingsjö kyrkor tidigare under året en ”Temagudstjänst – Evert Taube” enligt tips från en kyrka i Göteborg. Detta upprepades i sin helhet denna dag i Rättvik. Körerna sjöng tillsammans med den välbesökta församlingen flera av Taubes kända visor som passar in i en gudstjänst. Taubes texter beskriver ofta kärlek och livets olika skeenden som är aktuella i dagens samhälle. Monica Jones berättade episoder från Taubes liv och leverna och gjorde paralleller med människans situationer idag.

”Fritiof och Carmencita” sjöngs som växelsång mellan herrar och damer och visan fortsättning heter ”Tango i Nizza”, som framfördes av Christina och Lars Ljunggren i en duett. Under förbönen sjöngs en psalm från Iona. Kantor och körledare var Walters Börje Edénius, som till sin hjälp hade Knutes Ulf Persson på dragspel och Vikôs Kalle Eriksson på bas. Kyrkvärdarna Christina Alm och Per Anders Långsvens var kyrkvärdar och dagen till ära klädda i Bodakläder. ”Änglamark” var sedan en av de avslutande sångerna. Rättviks Internationella grupp serverade sedan kyrkkaffe innan många gav sig ut bland marknadsstånden.

Annons: