Aktivt år i Ludvika-Grangärde (C)

Textstorlek:
Annons:

Det har hänt mycket under det gångna verksamhetsåret i Ludvika-Grangärde centerkrets. Det stora nybygget vid ABB invigdes av näringsminister Annie Lööf och i samband med besöket ordnade centerkrets ett öppet möte med inbjudna lokala företagare. Mötet hölls på restaurang Piren och det var många deltagare. Centerpartiet har genom gruppledaren Jan Willner och flera andra medlemmar fått gehör för att bygga en ny förskola i Sunnansjö. Socialdemokraterna som led nederlag ville bygga förskola på äldreboendet Solgärdet, men där vill Centerpartiet att det ska vara ett tryggt boende för äldre, och där man inte skiljer på par som kanske levat ihop ett helt liv.

 

En annan fråga som Jan Willner drivit framgångsrikt är att Ludvika ridklubb erhållit ett bidrag från kommunen som möjliggjort byte av ridhusbotten.
Vid årsmötet som hölls på fäbodhotellet Morhagen omvaldes ordföranden JanOla Sandström, Sunnansjö. Övriga ledmöter är Jan Willner, Nadja Eriksson, Mauritz Bropetters, Gun Andersson, Jan Karlsson och Leif Lindgren. Ersättare är Siw Kniif, Jut Erik Jernberg, och Carlåke Fagerberg. Revisorer är Anders Räms och Jut Anita Jernberg, ersättare Elsie-Marie Hörk-Karlsson. Valberedning Rune Lindberg och Jut Anita Jernberg.

Annons: